Tạ tay Life

35.000₫
Tình trạng: Còn hàng


2LB ~ 1 kg
 

Trọng lượng tạ và giá tương ứng 

- 1 LB - 35.000

- 2 LBs - 70.000

- 3 LBs - 105.000

- 4 LBs - 140.000

- 6 LBs - 200.000

- 8 LBs - 270.000

- 10 LBs - 340.000

- 12 LBs - 400.000

 

Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng