Dây kéo co

420.000₫
Tình trạng: Còn hàng


Loại nhỏ: 420.000 VNĐ

Loại to: 550.000 VNĐ

- Dây kéo co tiêu chuẩn thi đấu.

- Dây có độ dài 27m

- Dây được kết bằng sợi đay nhằm giảm thiểu tối đa xây sát và chấn thương trong quá trình tập luỵên cũng như thi đấu.

 

 

Dây kéo co tiêu chuẩn thi đấu

DKC 30 : 1,880.000 VNĐ

DKC 40: 2.850.000 VNĐ

- Độ dài 27m. Được kết bằng những sợi đay giảm thiểu tối đa xây sát và chấn thương trong quá trình tập luyện cũng như thi đấu


Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng