DÀN MỸ NỮ ĐÓN CHÀO WORLD CUP 2014

Đăng bởi Orion Data Convert vào lúc

DÀN MỸ NỮ ĐÓN CHÀO WORLD CUP !

                Bao nhiêu người đẹp ta đâu biết !
                      Người đẹp , bao người không biết ta ?!
                          Ta đi trong cõi.....vô thường ấy.!
                               Trời bỗng mờ sương , mắt bỗng nhòa !!

 


Scroll To Top

params.svg
Chỉnh sửa ngoài giao diện
Đầu trang
Mặc định Kiểu hộp rộng